เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR ประจำปี 61

บรรยากาศเมื่อวันนี้ 20 กันยายน 61 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำ CSR ภายใต้โครงการ "SDMC & RFS take care of my neighbor" (ดูแลคนบ้านใกล้เรือนเคียง) โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ณ​...

RFS Sport Party Happy New Year 2019

เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงพร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับ RFS…กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ปีนี้บริษัทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด“RFS Sport Party Happy New Year 2019” โดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมผสาน

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

อีกหนึ่งกิจกรรมประจำปี ที่เราชาวรามาธิบดีต้องทำคือ การซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งแต่ละปีจะเพิ่มความเข้มข้นจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยจำนวนผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ปีนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดให้ซ้อมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และเป็นปีแรกของการซ้อมอพยพที่โรงพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

X