เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมนา THFM Seminar 2019

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 62 ในครั้งนี้เปิดงานโดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด...

กิจกรรม CSR ประจำปี 61

บรรยากาศเมื่อวันนี้ 20 กันยายน 61 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำ CSR ภายใต้โครงการ "SDMC & RFS take care of my neighbor" (ดูแลคนบ้านใกล้เรือนเคียง) โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ณ​...

RFS Sport Party Happy New Year 2019

เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงพร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับ RFS…กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ปีนี้บริษัทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด“RFS Sport Party Happy New Year 2019” โดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมผสาน

X