เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

august, 2019

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

หลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 62

จบกันไปอีก1รุ่น สำหรับการอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดอีกรุ่นที่ 2 วันที่ 22 -24 มกราคม 2563 สำหรับท่านที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้านะคะ...

กิจกรรม Employee Outing 2562 มาในธีม RFS SPORT DAY เฮฮา รุ่นที่ 4

ปิดท้ายกับรุ่นที่ 4  กิจกรรม Employee Outing 2562 มาในธีม RFS SPORT DAY เฮฮา โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย มีทั้งความสนุก เฮฮา ทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน และยังได้รู้จักเพื่อน พี่...

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้มีการจัดกิจกรรม Start up 2P Safety Goal สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีฐานให้ความรู้กิจกรรม...

X