เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

july, 2019

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

RFS Manager Outing 2562 กินปู ll ดูลิง ll ชมถิ่นคลองโคน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้จัดกิจกรรม Manager Outing โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับต้น เสริมสร้างความผูกพัน  และพัฒนาการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่านกิจกรรม car rally โดยมีจุดหมายปลายทางที่...

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute ได้ลงนามสัญญาโครงการ “สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute ได้ลงนามสัญญาโครงการ “สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล” ระหว่าง ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ Mr. Eric Woo Kit Seong Regional Director-Asia Pacific,...

RFS คว้ารางวัล CQI Champion 2019 ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้จัดงานมอบรางวัล CQI Champion 2019 ขึ้น ซึ่งเป็นรางวัลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในสายงานด้านคลินิกและสายงานด้านสนับสนุน (non-clinic) โดยในปีนี้ บริษัท...

X