เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute ได้ลงนามสัญญาโครงการ “สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute ได้ลงนามสัญญาโครงการ “สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล” ระหว่าง ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ Mr. Eric Woo Kit Seong Regional Director-Asia Pacific,...

RFS คว้ารางวัล CQI Champion 2019 ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้จัดงานมอบรางวัล CQI Champion 2019 ขึ้น ซึ่งเป็นรางวัลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในสายงานด้านคลินิกและสายงานด้านสนับสนุน (non-clinic) โดยในปีนี้ บริษัท...

RFS สืบสานวัฒนธรรมไทย (เทศกาลสงกรานต์ 2562)

ความกตัญญูถือเป็นรากฐานของความดี วัฒนธรรมคือ สิ่งที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ คนที่มีความกตัญญูและมีวัฒนธรรมย่อมเป็นผู้ที่เจริญ...คำกล่าวของศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวไว้ในวันงาน RFS สืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 3 และ 5 เม.ย. 62...