เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด...ในวันนี้ 2 เมษายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64...

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา THFM Seminar 2019

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 62 ในครั้งนี้เปิดงานโดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด...

กิจกรรม CSR ประจำปี 61

บรรยากาศเมื่อวันนี้ 20 กันยายน 61 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำ CSR ภายใต้โครงการ "SDMC & RFS take care of my neighbor" (ดูแลคนบ้านใกล้เรือนเคียง) โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ณ​...