ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 62

จบกันไปอีก1รุ่น สำหรับการอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดอีกรุ่นที่ 2 วันที่ 22 -24 มกราคม 2563 สำหรับท่านที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้านะคะ...

กิจกรรม Employee Outing 2562 มาในธีม RFS SPORT DAY เฮฮา รุ่นที่ 4

ปิดท้ายกับรุ่นที่ 4  กิจกรรม Employee Outing 2562 มาในธีม RFS SPORT DAY เฮฮา โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย มีทั้งความสนุก เฮฮา ทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน และยังได้รู้จักเพื่อน พี่...

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้มีการจัดกิจกรรม Start up 2P Safety Goal สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีฐานให้ความรู้กิจกรรม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการยื่นซอง โครงการ เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ)จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

รายละเอียดการยื่นซอง โครงการ เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ)จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 620131_ADM_TOR_เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ) จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ...

ประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่/วัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

ตามที่ บริษัท อาร์เอฟเอส จัดกัด ได้ทำการประกวดราคางานจัดซื้อ จัดจ้างอะไหล่/วัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ไว้แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดราคาทราบสำหรับ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 งผ่าตัดชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ Download รายละเอียด ที่นี่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด ชั้น...

X