ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรอบรม Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักสูตรอบรม Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

จบไปอีกหนึ่งสำหรับการอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สนใจหลักสูตรอบรม In House Training หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกฝึกอบรม...

RFS กีฬาสัมพันธ์ & RFS Fashion 90’s Happy New Years 2020

RFS กีฬาสัมพันธ์ & RFS Fashion 90’s Happy New Years 2020

ต้อนรับปีใหม่ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ช่วงกลางวันเป็นการจัดกิจกรรม RFS กีฬาสานสัมพันธ์ (PYT & CNMI ) ทางCNMI เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ณ อาคารนันทนาการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  วันที่ 18 มกราคม 2563  ที่ผ่านมา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการยื่นซอง โครงการ เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ)จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

รายละเอียดการยื่นซอง โครงการ เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ)จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 620131_ADM_TOR_เช่ารถตู้ปรับอากาศ ชนิด 12 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ) จำนวน 1 คัน และพนักงานขับรถ...

ประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่/วัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

ตามที่ บริษัท อาร์เอฟเอส จัดกัด ได้ทำการประกวดราคางานจัดซื้อ จัดจ้างอะไหล่/วัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ไว้แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดราคาทราบสำหรับ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 งผ่าตัดชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ Download รายละเอียด ที่นี่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด ชั้น...

X