กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลงานที่สมัคร

เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*
ระบุตำแหน่ง*

ข้อมูลผู้สมัคร

คำนำหน้า*
สถานภาพทางทหาร

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษาสูงสุด (อันดับ1) ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ
ประวัติการศึกษาสูงสุด (อันดับ2) ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ

ประวัติการทำงานล่าสุด

คุณมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนหรือไม่
วันที่เริ่มงาน
ถึง
เงินเดือนสุดท้าย
ลักษณะงานที่ทำโดยสรุป
วันที่เริ่มงาน
ถึง
เงินเดือนสุดท้าย
ลักษณะงานที่ทำโดยสรุป