เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

october, 2020

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

เพื่อลดความสูญเสีย และพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อยโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 ชั้น 9 (ชั่วคราว)  วันที่ 25 กันยายน 2563...

งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

ภาพกิจกรรมงาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 SDMC ที่ผ่านมา วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวเริ่มวาระต่างๆ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธาน...

X