จากการตั้งรับปัญหา เป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ แผ่เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการระบบสิ่งสนับสนุน เมื่อต้องพอ ต้องสะอาด ต้องปลอดภัย มาภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร    เวลา และเครื่องมือ ทำให้สำเร็จได้อย่างไร และตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนุชฎา / คุณอจรา  โทร​​. 0-27646555    ต่อ 6120,  6101