ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563  Low Emission Support Scheme: LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563 Low Emission Support Scheme: LESS

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.)  ได้เรียนเชิญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 " ณ...

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานระบบโลจิสติกส์, งานวิศวกรรมบริการ, งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ...

กิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 CNMI

กิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 CNMI

ภาพกิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด  ได้กล่าวเปิดงานและกล่าววาระในหัวข้อ RFS...

ข่าวประชาสัมพันธ์

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานบริการดูแลสวน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ชนะงานบริการดูแลสวนภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศผลผู้ชนะงานบริการดูแลสวนภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ รายละเอียดดังไฟล์แนบ...

X