เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านโภชนาการอาหารของผู้ป่วย กระบวนการผลิต...

เปิดตัวครั้งแรกของปีกับกิจกรรม งาน Town Hall ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ social distancing เพื่อลดการแพร่เชื้อ covid-19 ที่ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี

เปิดตัวครั้งแรกของปีกับกิจกรรม งาน Town Hall ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ social distancing เพื่อลดการแพร่เชื้อ covid-19 ที่ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงวาระต่างๆที่ผ่านมาของปี 2563 และกล่าวถึงจุดเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน พร้อมกับมอบรางวัลให้พนักงานที่เป็น คนเก่ง คนดี ของ RFS - RFS AWARD 2020 รางวัล RFS AWARD 2020 ได้แก่...

สวัสดีปีวัวทอง 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สวัสดีปีวัวทอง 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

       บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีวัวทอง 2564 มอบของที่ระลึกให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำทีมโดย คุณธีร์ปกรณ์ พิจิตรชัชวาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์, คุณเอ็นดู...