เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

november, 2020

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

RFS รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานภาครัฐ โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

RFS รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานภาครัฐ โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดย คุณเฉลิมพล สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม และ คุณวิเศษ ดีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการด้านวิศวกรรม ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

เพื่อลดความสูญเสีย และพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อยโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 ชั้น 9 (ชั่วคราว)  วันที่ 25 กันยายน 2563...

งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

ภาพกิจกรรมงาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 SDMC ที่ผ่านมา วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวเริ่มวาระต่างๆ...

X