เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คุณนพดล เอกจิต ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันวิศวกรรมชีวการแพทย์อาวุโส  เป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester)  จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้...

รางวัล Design Thinking

รางวัล Design Thinking

รางวัล Design Thinking การออกแบบแนวคิด เพื่อนำมาสู่การพัฒนา ปรับปรุง การทำงานของให้สอดคล้องแต่ละแผนกเพื่อผู้ใช้บริการ  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้แก่  1. เมนูใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  โดย คุณขวัญเมือง นุชบางเคียน  แผนกบริการอาหารและโภชนาการ 2. 3D Digital...

RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour 2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมโดย ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊ก ปรับแอร์ ...