เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

april, 2020

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ชมรมไทยซิกซ์ แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน มอบน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

ชมรมไทยซิกซ์ แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน มอบน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รับมอบน้ำดื่มและอาหารจาก ชมรมไทยซิกซ์ แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน...

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่13 เรียนรู้พิชิตไฟ

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่13 เรียนรู้พิชิตไฟ

วันที่ 17 มีนาคม 63 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่13 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฎิบัติจริงเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น...

ส่งต่อหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ส่งต่อหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ที่ได้รับมาจากผู้บริจาค ให้กับ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , อาจารย์ นายแพทย์ดร.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์...

X