เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

“ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ”

 

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

october, 2020

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563  Low Emission Support Scheme: LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563 Low Emission Support Scheme: LESS

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.)  ได้เรียนเชิญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 " ณ...

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานระบบโลจิสติกส์, งานวิศวกรรมบริการ, งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ...

กิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 CNMI

กิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 CNMI

ภาพกิจกรรม งานTownhall ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด  ได้กล่าวเปิดงานและกล่าววาระในหัวข้อ RFS...

X