ติดต่อเรา

ข้อสงสัยต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (​CNMI)

อาคารวิศวกรรมบริการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

111 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำลบบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

 

02 764 6555
02 764 6556

academy@rfs.co.th