Health Technology Management Training Programme (HTM)

หลักสูตร HTM

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์  จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศไทย  ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึงอัพเดทข้อมูลอันทันสมัย  ที่ได้รับการรวบรวมและวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ  นำไปสู่การให้บริการด้านการสาธารณสุขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

ECRI Institute คือใคร?

องค์กรสากลที่ไม่แสวงหาผลกำไร  มุ่งมั่นทำการวิจัยและนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก  เพื่อเป็นแนวทางในทางการแพทย์  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์  อุปกรณ์  ยา  รวมถึงกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆ  สำหรับการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน ฟิลาเดเฟีย-สหรัฐอเมริกา  และมีสำนักงานสาขาในหลายประเทศ  ได้แก่  กัวลาลัมเปอร์-มาเลเซีย (เอเชียแปซิฟิก),  ลอนดอน-สหราชอาณาจักร (ทวีปยุโรป)  และ ดูไบ-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ตะวันออกกลาง)

ตารางอบรม Public Training

Early Bird Promotion :

*** สมัครอบรมล่วงหน้าก่อน 30 วัน รับส่วนลด 20% ทุกหลักสูตร

วิธีการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน :

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาที่  academy@rfs.co.th

3. โอนชำระค่าสมัครผ่านทาง   

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  รพ.รามาธิบดี

ชื่อบัญชี  บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี  090-700333-9 

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินระบุชื่อบริษัทของท่านมาที่  academy@rfs.co.th

หมายเหตุ :

– สามารถหักภาษี ที่จ่ายได้ ตามเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรของท่าน และกรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันอบรม

– ค่าธรรมเนียมรวมค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม และวุฒิบัตรรับรองการอบรมเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ที่อยู่สำหรับออกเอกสารทางการเงิน :

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

270   อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ถนนพระรามที่ 6   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร   

รหัสไปรษณีย์ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105554008762

สนใจหลักสูตรอบรม In House Training หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ แผนกฝึกอบรม (คุณรุ่งทิวา)

โทร 02-764-6555 ต่อ 6120

อีเมล academy@rfs.co.th

X