ศูนย์บริการลูกค้าแบบ One stop service

เป็นศูนย์กลางการบริการและติดต่อสื่อสาร ระหว่างหน่วยบริการกับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการบริการแบบครบวงจรด้วยหมายเลขติดต่อภายในเพียงกด เบอร์ 6565 และ เบอร์ 6599 (เหตุฉุกเฉิน) พร้อมกับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วทันใจ ด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

รับสายจากภายนอกที่โทรเข้ามาที่เบอร์ 0-2764-6565 เพื่อรับเรื่องและประสานงานไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

รับการร้องขอใช้บริการจาก SDMC, RAMA, QSMC, CNMI และจ่ายงานให้กับหน่วยงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการผ่านทางหลากหลายช่องทาง (e-mail, Line, โทรศัพท์)

รับการร้องขอผ่านระบบออนไลน์ (Transportation) จากผู้ใช้บริการของ SDMC และเปิดงานผ่านระบบ SIFFMs

เปิดงานผ่านระบบ SIFFMs (Transportation) (Hospitality) House Keeping, Key Control, Laundry, Room Discharge, Security, Room Service) เพื่อจ่ายงานให้กับหน่วยงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริการ

เปิดงานผ่านระบบ MAXIMO (FEMs, BEMs) เพื่อจ่ายงานให้กับหน่วยงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริการ

ติดตามงานที่ลูกค้าร้องขอ และแจ้งกลับลูกค้าถึงสถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด

เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในการให้บริการ

รับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และประสานงานไปยังหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป