กลุ่มจิตอาสาจัดหา​ PPE เพื่อสู้ภัย COVID-19 มอบตู้อบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์ให้แก่บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
#RFS #RFSNEWS #COVID19 #ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19