รพ.รามาธิบดี รับมอบหน้ากากอนามัย ต้านแบคทีเรีย-ไร้กลิ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รพ.รามาธิบดี รับมอบหน้ากากอนามัย ต้านแบคทีเรีย-ไร้กลิ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย...
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการสัมมนา “ ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5 ”

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการสัมมนา “ ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5 ”

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการสัมมนา “ ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5 ”   (The 5th Thailand Healthcare Facilities Management Excellence Seminar ) จัดขึ้นวันที่ 20 – 21 ก.พ. 63 ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป...
อบรมหลักสูตร Medical Device Accident Investigation and Management 12-14 ก.พ.ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร Medical Device Accident Investigation and Management 12-14 ก.พ.ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ การอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Medical Device Accident Investigation and Management เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ณ ห้องประชุม 4 อาคารศาลาประชาคม...