ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย

เพื่อลดความสูญเสีย และพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อยโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) ประจำหน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86 ชั้น 9 (ชั่วคราว)  วันที่ 25 กันยายน 2563...
งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

งาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 SDMC

ภาพกิจกรรมงาน Town Hall ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 SDMC ที่ผ่านมา วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวเริ่มวาระต่างๆ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรมเรื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่าง บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธาน...
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563  Low Emission Support Scheme: LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563 Low Emission Support Scheme: LESS

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.)  ได้เรียนเชิญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ” ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 ” ณ...
ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานระบบโลจิสติกส์, งานวิศวกรรมบริการ, งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ...