เครื่องให้อินซูลิน ยี่ห้อ Medtronic รุ่น MiniMed 640G

เครื่องให้อินซูลิน ยี่ห้อ Medtronic รุ่น MiniMed 640G

อุปกรณ์ที่เข้าข่าย MiniMed 640G Insulin pumps (MMT-1711,MMT-1712) ปัญหาที่พบ ผู้ผลิตแจ้งว่ามอเตอร์ของเครื่องดังกล่าวอาจทำงานผิดปกติและจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าเครื่องหยุดการให้อินซูลิน วิธีแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต ตรวจสอบว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาหรือไม่...
เตียงผู้ป่วย Hill-Rom รุ่นP3930A 100 Low Bed

เตียงผู้ป่วย Hill-Rom รุ่นP3930A 100 Low Bed

ปัญหาที่พบ เนื่องมาจากทางบริษัทได้รับรายงานการบาดเจ็บจากผู้ป่วยที่พยายามลุกจากเตียงขณะที่เตียงถูกปรับอยู่ในตำแหน่งต่ำที่สุดและมีความเป็นไปได้ที่ขาของผู้ป่วยจะเข้าไปติดส่วนที่เปิดระหว่างต้นขาและเท้าหรือต้นขาและหัวของเตียงเมื่อผู้ป่วยพยายามที่จะยืนหรือเคลื่อนไหว...
เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport

เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport

บริษัทผู้ผลิตได้มีการแจ้งให้ทราบถึงผู้ใช้งานเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport ให้ระมัดระวัง การดับของเครื่องขณะใช้งานซึ่งสาเหตุมาจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ โดย ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport ที่มี...
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pumps) ยี่ห้อ B Braun รุ่น Easypump II Elastomeric Infusion Pumps

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pumps) ยี่ห้อ B Braun รุ่น Easypump II Elastomeric Infusion Pumps

ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ระวังเรื่องการใส่ปั๊มไม่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้มีการให้สารละลายมากเกินไปโดยมี ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Easypump II Long-Term (LT) Article No. 4540016 Batch No. 14L01GE261 ปัญหาที่อาจพบ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะบรรจุปั๊มที่มีอัตราการไหล 10...
เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606

เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606

บริษัทผู้ผลิตมีการชี้แจงถึงท่านที่ใช้เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606 ซึ่ง Adaptors นี้อาจเกิดรอยรั่วได้และยากต่อการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Adaptor Product Nos.: Lot Nos.: K10016091 (pack of 10)...
Monitor ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850

Monitor ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850

การใช้งานมอนิเตอร์ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850 ที่ใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12 เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เครื่องอาจจะรีบูทตัวเองได้ ปัญหาที่อาจพบ  1. เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เข้ากับมอนิเตอร์ GE CARESCAPE รุ่น B650 และ B850 ที่มีซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12...