หลักสูตรอบรม Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักสูตรอบรม Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

จบไปอีกหนึ่งสำหรับการอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สนใจหลักสูตรอบรม In House Training หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกฝึกอบรม...
RFS กีฬาสัมพันธ์ & RFS Fashion 90’s Happy New Years 2020

RFS กีฬาสัมพันธ์ & RFS Fashion 90’s Happy New Years 2020

ต้อนรับปีใหม่ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ช่วงกลางวันเป็นการจัดกิจกรรม RFS กีฬาสานสัมพันธ์ (PYT & CNMI ) ทางCNMI เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ณ อาคารนันทนาการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  วันที่ 18 มกราคม 2563  ที่ผ่านมา ...
เราจะก้าวไปพร้อมกัน ครั้งแรกกับงาน Town Hall (CNMI) No Blame, No Shame ,No Fear Policy

เราจะก้าวไปพร้อมกัน ครั้งแรกกับงาน Town Hall (CNMI) No Blame, No Shame ,No Fear Policy

No Blame No Shame No Fear Policy เราจะก้าวไปพร้อมกัน ครั้งแรกกับงาน Town Hall (CNMI) วันที่ 21 มกราคม 63 ที่ผ่านมา ณ อาคารศาลาประชาคม ร่วมมือกันรับนโยบาย ไม่ตำหนิ ไม่สร้างความอับอาย และความหวาดกลัวในการปฏิบัติงาน จากผู้บริหาร ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ...
กิจกรรมงาน” Town Hall ” ครั้งที่ 1 (พญาไท) ต้อนรับต้นปีกับนโยบาย No Blame  ,No Shame & No Fear Policy

กิจกรรมงาน” Town Hall ” ครั้งที่ 1 (พญาไท) ต้อนรับต้นปีกับนโยบาย No Blame ,No Shame & No Fear Policy

เริ่มต้นปีกับกิจกรรม Town Hall (พญาไท) ครั้งที่1 วันที่ 20 มกราคม 63 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภายในงานเป็นการกล่าวนโยบาย ไม่ตำหนิ ไม่สร้างความอับอาย และความหวาดกลัวในการปฏิบัติงาน จากศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ...
เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.)

เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.)

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ...