RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour 2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมโดย ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊ก ปรับแอร์ ...
ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ...
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านโภชนาการอาหารของผู้ป่วย กระบวนการผลิต...