บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้รับการตรวจSurveillance Audit ระบบการทำงาน ISO 9001 GMP HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้รับการตรวจSurveillance Audit ระบบการทำงาน ISO 9001 GMP HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย

เปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทาย เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อการเรียนรู้ ปรับตัวในการทำงานซึ่งคงไว้ด้วยมาตรฐานคุณภาพ เมื่อวันที่ 18 และ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้รับการ Surveillance Audit ระบบการทำงาน ISO 9001 GMP HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย...
รู้ก่อนซื้อ: ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยในบ้าน โดย ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

รู้ก่อนซื้อ: ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยในบ้าน โดย ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ในสถานการณ์ที่เชื้อโควิด-19 ระบาด ทำให้หลายคนมองหาท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ มีทั้งซื้อเพื่อบริจาคให้ รพ.สนาม หรือซื้อเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้เราจะต้องรู้รายละเอียดสำคัญก่อนการซื้อ เพราะการมีท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์เก็บไว้เป็นเรื่องที่อันตราย...
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คุณนพดล เอกจิต ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันวิศวกรรมชีวการแพทย์อาวุโส  เป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester)  จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้...