ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องยาชั้น 4...