บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์...
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2563

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อความก้าวหน้า เป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการแพทย์จักรีฤนบดินทร์ และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี...
ประกาศ นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย และการประหยัดน้ำภายในหน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย และการประหยัดน้ำภายในหน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ หอพักผู้ป่วย (ward 72)

แผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ หอพักผู้ป่วย (ward 72)

ประมวลภาพกิจกรรม แผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ หอพักผู้ป่วย (ward 72) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของพยาบาล เจ้าหน้าที่...
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรมการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ( Basic Hospital Transportation) ครั้งที่1/2563

ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรมการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ( Basic Hospital Transportation) ครั้งที่1/2563

ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรมการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ( Basic Hospital Transportation) ครั้งที่1 จัดขึ้นวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น9   กิจกรรมในการอบรมมีทั้งภาคบรรยาย อย่างเช่น...