กิจกรรม CSR ประจำปี 61

กิจกรรม CSR ประจำปี 61

บรรยากาศเมื่อวันนี้ 20 กันยายน 61 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำ CSR ภายใต้โครงการ “SDMC & RFS take care of my neighbor” (ดูแลคนบ้านใกล้เรือนเคียง) โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ณ​...