สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะ

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะ

ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาในส่วนงาน Hospitalities Service Management ศึกษาหน้างาน เดินเข้าชมโรงพักขยะ เพื่อดูงาน เรื่องการจัดการขยะ Zero Waste เพราะเราคำนึงถึงขยะที่เราจัดการให้เป็นศูนย์...
ปิดท้ายกับรุ่นที่25 หลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” ปี2562

ปิดท้ายกับรุ่นที่25 หลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” ปี2562

         ยินดีด้วยและขอบคุณ กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” รุ่นสุดท้ายของปี 2562 รุ่นที่ 25 และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน...
SDMC&RFS ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

SDMC&RFS ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่SDMCและพนักงานRFS ร่วมกิจรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย...