อีกครั้งกับการตรวจเชคร่างกายองค์กร ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากลของระบบ ISO 9001 และ HACCP/GMP ด้วย External Audit โดย BVQI คำกล่าวตอนหนึ่งจากกรรมการผู้จัดการ ช่วงเวลาเปิด audit คือ ถึงแม้บริษัทจะมีการทำ Internal Audit เพื่อตรวจเชคความผิดปกติอยู่แล้วก็ตาม การที่มี Auditor จากภายนอกเข้ามาตรวจจะเป็นการช่วยชี้แนะสิ่งที่เราอาจจะยังมองข้ามไป เหมือนกับเราแต่งหน้าและส่องกระจกมองตัวเองทุกวัน อาจไม่เห็นความสวยที่ยังเพิ่มเติมให้สวยยิ่งขึ้นได้อีก การตรวจ External Audit ระหว่างวันที่ 20-21กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทั้ง site พญาไทและบางพลี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม การตรวจ External Audit ระหว่างวันที่ 20-21ก.ค.63 PYT&CNMI