เริ่มต้นปีกับกิจกรรม Town Hall (พญาไท) ครั้งที่1 วันที่ 20 มกราคม 63 ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภายในงานเป็นการกล่าวนโยบาย ไม่ตำหนิ ไม่สร้างความอับอาย และความหวาดกลัวในการปฏิบัติงาน จากศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบิติงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความสุข ไว้วางใจกัน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจยอมรับ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การกล่าวโทษผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีสำหรับหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัลประเภทที่1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขสามารถตอบกลับ Incident ได้เร็วที่สุด

รางวัลที่ 1 ร่วมกันได้แก่ แผนกการเงินและ ฝ่ายศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์กร (Training) รางวัลที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานโลจิสติกส์

รางวัลประเภทที่2 หน่วยงานที่มีการรายงาน Incident มากที่สุด

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ฝ่ายโภชนาการ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ แผนกรักษาความปลอดภัยและการจัดการระบบจราจร

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานโลจิสติกส์

และรางวัลชมเชย ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์

ช่วงท้ายกิจกรรมมีการเปิดใจพูดคุยของพนักงานในหลายๆหน่วยกับผู้บริหาร ให้รับรู้ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และปิดท้ายด้วยของว่างก่อนกลับพร้อมรอยยิ้มของพนักงานทุกคน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1573673126118431

 

 

X