บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำกิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ภายใต้ โครงการ SDMC&RFS ” พี่พร้อม น้องได้เล่น ” ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน ในปีนี้ เราได้แบ่งกิจกรรมเป็นสายงานด้านสิ่งสนับสนุนรพ. และสายงานด้านคลินิก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 คุณประเสริฐ พัชรบุษราคัมกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จํากัด ได้นำทีมงาน (สายงานด้านสิ่งสนับสนุนรพ.) รื้อรั้วและทาสีเส้นจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และกิจกรรมในครั้งที่สอง วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีมงานร่วมกันทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ดูแลงานสวนภายในโรงเรียนและซ่อมเปลี่ยนงานประปาในบริเวณโรงอาหารรวมทั้งเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำตู้น้ำดื่มเพื่อสุขลักษณะที่ดีของนักเรียน และวันนี้ 26กรกฎาคม 2562นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นำทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ (สายงานด้านคลินิก) โดยมีคุณณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง ความรู้เรื่องโภชนาการ “กิน อยู่ คือ” และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ ได้ทำการตรวจกระดูกสันหลังนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 และยังมีงานบริการตรวจและรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพให้กับคุณครูในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน มีการเล่นเกมตอบคำถาม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการถ่ายรูปphoto corner กิจกรรมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทีมงานทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางทีมผู้จัดขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th 

 

 

 

 

X