คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยพิธีจัดขึ้น

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก และ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

และในเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โดยพิธีจัดขึ้น โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1408960175923061

#RFS #RFSNEWS #RFSAcademy

X