วันที่ 12 พฤศจิกายน 62 . นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ต้อนรับ คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในส่วนระบบวิศวกรรมบริการที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อที่จะนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในอนาคตต่อไป 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1497273190425092