วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รับมอบน้ำดื่มและอาหารจาก ชมรมไทยซิกซ์ แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ทางเราขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมกันแบ่งปัน