บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อยโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) ประจำเดือนกันยายน เริ่มที่ หน่วยงานหอพักผู้ป่วย 81 ชั้น 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา กิจกรรมในการซ้อมครั้งนี้ เป็นการซ้อมเสมือนจริง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ว่า บุคลากร พยาบาล เจ้าหน้าที่ มีความรู้และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุได้จริง แล้วพบกันครั้งต่อไป วันที่ 25 กันยายน 2563 หน่วยงานหอพักผู้ป่วย 86

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย หน่วยงานหอพักผู้ป่วย 81

 

X