.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เข้าศึกษาดูงานในระบบวิศวกรรมบริการ และระบบการให้บริการขนส่งภายในโรงพยาบาล

ท่านใดสนใจเยี่ยมชมดูงาน สามารถดู รายละเอียดเยี่ยมดูงาน คลิกที่นี่  หรือโทร 02 764 6555 ต่อ 6111,6120

 

 

X