เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คุณนพดล เอกจิต ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกันวิศวกรรมชีวการแพทย์อาวุโส  เป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester)  จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19” โดยตั้งเป้าล็อตแรกส่งมอบ 20 เครื่องแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อให้สามารถไปใช้สอบเทียบค่าความถูกต้องของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้มีความมั่นใจในผลการวัดอุณหภูมิร่างกายที่จะเป็นตัวคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากคนปกติได้