เปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทาย เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อการเรียนรู้ ปรับตัวในการทำงานซึ่งคงไว้ด้วยมาตรฐานคุณภาพ เมื่อวันที่ 18 และ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้รับการ Surveillance Audit ระบบการทำงาน ISO 9001 GMP HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน อาจพบอุปสรรคของการตรวจเยี่ยมบ้างแต่เราก็ทำได้ ผู้ตรวจเยี่ยมชื่นชมการทำงานของบริษัทฯแม้จะมีความเสี่ยงสูงหลายอย่าง แต่ก็มีมาตรการรองรับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ อีกทั้งคงไว้ซึ่งระบบการทำงานได้ดี