ยินดีด้วยและขอบคุณ กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” รุ่นสุดท้ายของปี 2562 รุ่นที่ 25 และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน เราหวังว่าการฝึกอบรมของเราตลอดปีจะสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับผู้ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่กับโปรแกรมในปีหน้า 2563 ท่านใดสนใจสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร.0-2764-6555 ต่อ 6111,6120

ชมภาพกิจกรรมได้ทางhttps://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1539631702855907