ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด…ในวันนี้ 2 เมษายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64 พรรษา โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอารีย์ วัลยะเสวี
และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์