ภาพบรรยากาศกิจกรรม Town hall 2019 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น9ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เเละ ห้องบริหารจัดการอาคาร (ห้องแผนก FEM) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (CNMI) ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

– ฟังบรรยายหัวข้อ Behind- the-Scenes of Surgery โดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ

– การกล่าวต้อนรับพนักงานใหม่

– ยินดีกับพนักงานโปรโมทในตำแหน่งต่างๆ

– เกณฑ์รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี

– แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ HR Update

– เปิดการใช้ line @ RFS Official Account  (Line ID : @rfsnumber 1 )

– ประกาศรางวัล Who move my cheese

  • รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุณศรุดา วรรณโกฎิ Food Service Supervisor
  • รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุณวุฒิชัย ขุลีรัง Logistics Team Lead
  • รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุณเอกภาพ พึ่งพานิช Logistics Manager
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ สุนทรโชติ Logistics Team Lead
  • รางวัลชมเชย และ รางวัลการนำเสนอทีม ได้แก่ Service Center
  • รางวัลการมีส่วนร่วม และ การนำเสนอเป็นทีม ได้แก่ แผนก HRM
  • รางวัลการมีส่วนร่วม ประเภทบุคคล ได้แก่ คุณธิดากร ดวลมีสุข BEMs Pool , คุณจิรวรรณ ฉาบพิมาย Poster , คุณธนวรรณ ศรีสวัสดิ์ Poster , คุณภัทราภรณ์ พึ่งทอง Logistics Team Lead , คุณอาลีญา เต็นประโคน Administration Officer-BEM

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1426130047539407