เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.) ได้จัดงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562” ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 และได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเชิดชูการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ( Low Emission Support Scheme ) ในเรื่องของการจัดการขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นภายในอาคารได้แก่ กระดาษ ขวดพลาสติกและพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม เหล็ก โดยที่ขยะเหล่านี้ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ส่งผลให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 45.123 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tco2eq )

ทั้งนี้ทางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้มอบหมายให้ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำโดย ศ.นพ. อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณ ประเสริฐ พัชรบุษราคัมกุล และ คุณลลิดา ไชยแสง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเพื่อรับมอบประกาศนียบัตร จากนาย ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

X