ยินดีต้อนรับ ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงาน สวนสุขวนา หรือ สวนบำบัดลอยฟ้า ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี . นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เข้าทำการต้อนรับ พร้อมผู้บริหารบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมพูดคุย และพาเดินชมสวน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 

X