เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ใ้ห้การต้อนรับและร่วมบรรยายแนะนำบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทที่ให้บริการด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ณ ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยงานใดสนใจเข้าศึกษาดูงาน รายละเอียดเข้าชมดูงาน คลิกที่นี่