บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 จากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานระบบโลจิสติกส์, งานวิศวกรรมบริการ, งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่ 02 764 6555 ต่อ 6111,6120 หรือ คลิก สามารถดูรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงานได้ที่นี่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่49 เข้าศึกษาดูงาน