วันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบริหารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 48 ทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนการจัดการขนส่ง (Logistics ), แผนกวิศวกรรมการแพทย์ (BEM), แผนกวิศวกรรมบริการอาคารและระบบ (FEM), และแผนก Food Service เรียนรู้กระบวนการจัดการบริหารงาน, การรับส่งงาน ในแต่ละแผนกผ่านแอพพิเคชั่น รวมถึงเรียนรู้การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานของแต่ละแผนก ในระหว่างการเยี่ยมชมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้งานการทำงานในอนาคตต่อไป 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1435274316624980