เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี จาก นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทไหมทอง จำกัด และ นายคมสัน ศุภมิตร์ กรรมการ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ โดยมี นางสาว ลลิดา ไชยแสง ผู้จัดการทั่วไปสายงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นางสุพร ฉันทรัตนรักษา กรรมการรองผู้จัดการบริษัทไหมทอง จำกัด และ นางสาวรัชนี สุตะไล บริษัท ไหมทอง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
 
ทั้งนี้หน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ดังกล่าว ผลิตจากผ้าสาลูที่ทอด้วยเส้นด้ายคอตตอน(cotton)กับเส้นใย nano zine (นาโน ซิ้ง) ซึ่งเป็น permanent anti bacteria (เพอร์มาเน้นท์ แอนตี้ แบคทีเรีย) ที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ
1.สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ดื้อยา (MRSA) 99.9 %
2.มีลักษณะเป็น ECO friendly (อีโค เฟรนด์ลี่) คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถซักและนำกลับมาใช้งานได้ใหม่
3.มีคุณสมบัติเป็น Anti-odor (แอนตี้ โอดอร์) คือ ไม่มีกลิ่น แม้สวมใส่ต่อเนื่องทั้งวัน ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบการต้านเชื้อจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute หรือ THTI) ของประเทศไทย และจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า Boken Quality Evaluation Institute (โบเค้น ควอลิตี้ อีวาลูเอชั่น อินสติวตรูท์)
 
สำหรับหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ดังกล่าว สามารถนำไปซักและกลับมาใช้งานได้ถึง 100 ครั้ง โดยคุณสมบัติทั้งหมดจะยังคงสภาพเดิม จำหน่ายในราคาชิ้นละ 40 บาท โดยสามารถสั่งจองและซื้อสินค้าได้ที่ คุณรัชนี โทร.084-004-5582 คุณสุพร โทร. 081-682-9747 คุณนิตย์รดี โทร. 081-809-2196