บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีวัวทอง 2564 มอบของที่ระลึกให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำทีมโดย คุณธีร์ปกรณ์ พิจิตรชัชวาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์, คุณเอ็นดู สุขเริงรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขอบคุณ และสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร 

X