ปัญหาเกี่ยวกับฉนวนของสายแพดเดิลอิเล็กโทรดรุ่น Medi-Trace Cadence ที่ใช้กับเครื่อง Automatic External Defibrillators (AED) ชำรุดเสียหาย

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

Product Nos. Lot Nos.
22550PC 517521X, 519835X
22770PC 513426X, 516313X, 519124X


ปัญหาที่อาจพบได้
บริษัทผู้ผลิตแจ้งว่าฉนวนของสายอิเล็กโทรดดังกล่าว อาจเสียหายเป็นเหตุทำให้ใช้งานไม่ได้ กระแสไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการสปาร์คเป็นผลทำให้ผู้ป่วยและผู้ใช้งานเกิดอาการผิวหนังไหม้จากกระแสไฟฟ้าได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ท่านควรตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ในโรงพยาบาลของท่านหรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดให้ทำการหยุดใช้และติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

X