ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาในส่วนงาน Hospitalities Service Management ศึกษาหน้างาน เดินเข้าชมโรงพักขยะ เพื่อดูงาน เรื่องการจัดการขยะ Zero Waste เพราะเราคำนึงถึงขยะที่เราจัดการให้เป็นศูนย์ บริษัทของเราใช้เครื่องบีบอัดขยะเศษอาหารมาเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ การขนส่ง และยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องสวนได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถส่งปุ๋ยชีวภาพไปให้กับชุมชนรอบข้างได้ หวังว่าการศึกษางานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีไม่มากก็น้อยในเรื่องนี้

 

X