บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ที่ได้รับมาจากผู้บริจาค

ให้กับ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , อาจารย์ นายแพทย์ดร.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อใช้ในกิจการงานการแพทย์

ทั้งนี้หน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ดังกล่าว ผลิตจากผ้าสาลูที่ทอด้วยเส้นด้ายคอตตอน(cotton)กับเส้นใย nano zine (นาโน ซิ้ง) ซึ่งเป็น permanent anti bacteria (เพอร์มาเน้นท์ แอนตี้ แบคทีเรีย) ที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ

1.สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ดื้อยา (MRSA) 99.9 %

2.มีลักษณะเป็น ECO friendly (อีโค เฟรนด์ลี่) คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถซักและนำกลับมาใช้งานได้ใหม่

3.มีคุณสมบัติเป็น Anti-odor (แอนตี้ โอดอร์) คือ ไม่มีกลิ่น แม้สวมใส่ต่อเนื่องทั้งวัน ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบการต้านเชื้อจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute หรือ THTI) ของประเทศไทย และจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า Boken Quality Evaluation Institute (โบเค้น ควอลิตี้ อีวาลูเอชั่น อินสติวตรูท์)

 

X