จบไปอีกหนึ่งสำหรับการอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Technology Management เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สนใจหลักสูตรอบรม In House Training หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกฝึกอบรม (คุณรุ่งทิวา)โทร 02-764-6555 ต่อ 6120

X