วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมดูงานของแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัทอาร์เอฟเอส จำกัด โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทำการต้อนรับ ในการเยี่ยมชมงานครั้งนี้ คณะนักศึกษาเข้าศึกษาในเรื่องระบบบริหารจัดการวิศวกรรมการแพทย์ รวมถึงเรื่องหลักการซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆ รวมทั้งเครื่องทางรังสี ที่สอดคล้องกับการเรียนและการพัฒนาเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ในการศึกษางานวิจัยต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1510805222405222