No Blame
No Shame
No Fear Policy
เราจะก้าวไปพร้อมกัน ครั้งแรกกับงาน Town Hall (CNMI)
วันที่ 21 มกราคม 63 ที่ผ่านมา ณ อาคารศาลาประชาคม ร่วมมือกันรับนโยบาย ไม่ตำหนิ ไม่สร้างความอับอาย และความหวาดกลัวในการปฏิบัติงาน จากผู้บริหาร ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ เพื่อสร้างองค์กรที่ดีและน่าอยู่ เราจะก้าวไปพร้อมกัน สร้างความรับผิดชอบงาน สร้างคุณค่าพัฒนาตนเองและ เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ยอมรับข้อผิดพลาดได้ และไม่กล่าวโทษผู้อื่น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของการทำงาน การอยู่ร่วมกันในองค์กรให้รับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไข นอกจากนั้น ยังมีข่าวดีให้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขสามารถตอบกลับ Incident ได้เร็วที่สุด
รางวัลชมเชย ได้แก่ หน่วยงานโลจิสติกส์, แผนกรักษาความปลอดภัยและการจัดการระบบจราจร, หน่วยงานบริหารสิ่งแวดล้อม, ฝ่าบบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
รางวัลประเภทที่ 2 หน่วยงานที่มีการรายงาน Incident มากที่สุด
รางวัลที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานโลจิสติกส์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานบริหารสิ่งแวดล้อม
รางวัลที่ 3 ได้แก่ แผนกรักษาความปลอดภัยและการจัดการระบบจราจร และ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
กิจกรรมสุดท้ายก่อนจะกลับไปรับของว่างแสนอร่อย ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันรับมือและรับฟังปัญหาร่วมกัน เพื่อที่เราจะก้าวไปพร้อมกันอย่างมีความสุขและรอยยิ้ม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1576544842497926

 

X