บริษัทผู้ผลิต (TRUMPF) ได้แจ้งว่าแขนของ Ceiling Supply Units รุ่น klinoPORT  มีโอกาสตกลงมาได้  ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุในการเชื่อมไม่ตรงตามสเปคและแตก โดยอาจทำให้ตัวปรับแขนตกลงมาและปัญหานี้อาจก่อให้เกิดอัตรายอย่างรุนแรง

ข้อควรปฏิบัติที่ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนอะไหล่ คือ

  • ให้ปรับแขนของ Ceiling Supply Units ไปที่ตำแหน่งต่ำสุด (ตามภาพ)
  • ห้ามปรับแขนของ Ceiling Supply Units ขึ้นสูงในทุกกรณี และให้ติดป้ายเตือนหรือถอดกระฟิวส์ (ตามภาพ)